Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

SATELITTPROGRAM

Oslos kunstscene holder et høyt internasjonalt nivå. Likevel er det kun en liten del av scenen som er representert av gallerier. Som fagorganisasjon for byens kunstnere ønsker vi å gi våre medlemmer fra det frie feltet økt oppmerksomhet og flere muligheter internasjonalt.

Under Future Fair, fra 1. til 4. mai, vil BO vise arbeider av kunstnerne, og BO-medlemmene, Solveig Lønseth og Damien Ajavon. På ulike, men beslektede måter utfordrer de to kunstnerne tradisjonelle skiller mellom kunst og håndverk. De skriver seg i så måte inn i en yngre generasjon kunstnere som benytter seg av tradisjonelle håndverksteknikker som en integrert del av en kritisk-diskursiv praksis. I forlengelse av dette undersøker arbeidene iboende hierarkier mellom kunst og håndverk, intellektuelt og fysisk arbeid, kropp og sinn.

BOs deltakelse på Future Fair i New York er første kapittel av det vi håper å utvide til et treårig pilotprosjekt for å fremme våre medlemmer internasjonalt. Målet er å gi Oslos kunstnere flere muligheter til salg og utstillingsplasser utenfor Norge, samt å promotere fagorganisering av kunstnere internasjonalt.

Damien Ajavon (1990) er en afropeisk tekstilkunstner med røtter i Senegal og Togo. Deres arbeid utforsker manuell manipulasjon av tekstiler gjennom en kreativ prosess påvirket av samspillet mellom visuelle og taktile opplevelser. Gjennom å krysse sin afrikanske og europeiske arv, jobber Ajavon med tekstil som en fortellende form. Ajavon har en master i tekstil fra KHiO (2022) og en bachelor fra Contemporary Textile Center i Montreal. De har vist arbeider i en rekke solo- og gruppeutstillinger i Europa, Nord-Amerika og USA, heriblant Kunstnerforbundet, Oslo (2024), Oslo Kunstforening (2023), Nitja Senter for Samtidskunst, Lillestrøm (2023), Smack Mellon, New York (2023), Grand Palais Epherme, Paris (2023), Studio Quatorzerohuit, Dakar (2022) og Fotogalleriet, Oslo (2022). Ajavon mottok i 2023 Norske Kunstforeningers debutantpris, og var en av tre nominerte representert i Sparebankstiftelsen DNBs stipendutstilling samme år.

Solveig Lønseth (1986) er en visuell kunstner basert mellom Oslo, Ørlandet og Lillehammer. Lønseth holder en MFA fra Kunstakademiet i Oslo, KHiO (2015). Hun har mottatt utmerkelser for sitt arbeid i form av priser og stipendier, deriblant Statens kunstnerstipend, stipend for etablerte kunstnere (tiårig). I 2018 mottok hun BKH’s fotokunstpris for sitt stedsrelaterte arbeid KOLO KLORO KROMIA til Forbundet frie fotografers vårutstilling 2018. Andre visningssteder som har huset hennes arbeid inkluderer Hamburger Bahnhof, Berlin (DE), CCC OD, Tours (FR), Kunstnerforbundet, Kunstnernes Hus og STANDARD (OSLO), Nils Aas Kunstverksted, Saksumdal Tempel, Salgshallen og HULIAS (NO) med flere. Lønseth er aktuell med et nylig installert kunstoppdrag for Rodeo Arkitekter i folketeaterets ellevte etasje, Oslo. Hun er innkjøpt og av Trondheim Kunstmuseum, Universitetet i Oslo sin kunstsamling, Kunstmuseet NordTrøndelag sin faste samling samt Oslo kommunes kunstsamling.

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BO er støttet av Kulturdirektoratet og Oslo kommune.

BO – Billedkunstnerne i Oslo © 2021.  Nettside av Medienor AS