Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Ragnhild Monsen

Dualismen i form av motsetningspar går som en tråd gjennom Monsens kunstnerskap; livet og døden, lyset og mørket, feminin og maskulin. Dette er grunnleggende temaer som følger hennes kunstneriske praksis. Hun skaper ladede og
energiske visualiseringer av allmennmenneskelige erfaringer, som gjør kunsten demokratisk og øker gjenkjennelsen hos publikum. Monsens billedunivers omslutter oss slik med 
menneskelige fellesnevnere, i form av ekspressive, visuelle strukturer.

 

Billedveven er Ragnhild Monsens hovedmedium, selv om hun også jobber med installasjon og friere tekstile teknikker.

Utstillingen på BOA viser klassisk todimensjonale billedtepper, til dels i store formater, sammen med en serie mindre objekter, kalt ikoner. Ikoner er tradisjonelt forbundet med gresk-
ortodoks religiøs tilbedelse, men betegner også de digitale symbolene vi bruker til daglig på teknologiske plattformer.

I Monsens kunstnerskap står de imidlertid som fysiske, taktile symboler på mentale tilstander. Kunstneren er opptatt av krefter både i mennesket og naturen, og de fire elementene jord, ild, luft og vann er ofte tilstede i arbeidene. Med fargerikdom, sanselighet og symbolikk, berører de noe spirituelt. Med sine uventede materialkombinasjoner rommer de også humor.

 

Arbeidene befinner seg gjerne i grenseland mellom det
abstrakte og figurative, med et formspråk som taler til
fantasien og menneskets trang til å skape mening.

Ikon-serien har blitt til parallelt med teppene og er fra de siste fem årene. Det er første gang arbeidene stilles ut i Oslo.

 

Ragnhild Monsen (f. 1948) er utdannet ved Statens lærerskole i forming (1973–76). I perioden 1976–80 var hun assistent hos tekstilkunstneren Synnøve Anker Aurdal, som senere ble en viktig kollega og venn. Monsen jobber altså først og fremst med billedvev, og er både en tradisjonsbærer og en fornyer av denne vesentlige delen av tekstilkunstfeltet. Kunstneren har en lang merittliste med store utsmykningsoppdrag, betydelige separatutstillinger og installasjoner både innenfor rom og i
natur. Det 3 x12 meter lange billedteppet ’Universet innenfor’ som henger på Rikshospitalet i Oslo, er et av hennes mest kjente verk.


I 1997 ble hun, som første tekstilkunstner, invitert til å være festspillutstiller i Bergen.

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BO er støttet av Kulturdirektoratet og Oslo kommune.

BO – Billedkunstnerne i Oslo © 2021.  Nettside av Medienor AS