Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Simon Daniel Tegnander Wenzel

Brenneslen, en vekst vi i dag først og fremst anser som ugress, blir i Tegnander Wenzels hånd omhyggelig bearbeidet til en slitesterk tekstil. Neslene høstes, tørkes og spinnes for hånd. Gjennom dette manifesteres en form for taus kunnskap, hvor kontakt med materialet og muskelminnets evne til å tilegne seg ferdigheter står i sentrum. 

Hos Tegnander Wenzel er prosessen det endelige verket, som i seg selv uttrykker motstand til våre samtidige samfunns fundering i vekst og fremgang. Med håndverket som utgangspunkt vekker kunstneren liv i tidligere tiders kunnskap og idéverden. Vi fabuleres inn i et univers hvor laboratoriet møter lekestue, og medisin møter magi. Det som i vår tid kan oppleves som diktomisk blir her flettet sammen til å utfordre vår virkelighetsoppfattelse. Kan vi i fortiden finne nøkkelen til det som skal ta oss videre? 

Simon Daniel Tegnander Wenzel (f. 1988) er en Oslobasert kunstner og musiker. Han jobber tverrfaglig med performance, video, lyd og installasjon. I arbeidene sine undersøker han hvordan teknologisk utvikling, markedskrefter, vitenskap og spirituelle impulser påvirker menneskers virkelighetsoppfatning, syn på natur, normer og identitet. Med dette som bakteppe jobber Wenzel med utforskning og videreformidling av taus kunnskap, gjerne taktile prosesser, i utstillinger, performance og formidling. On Lyncanthropy, Fabulation & Weaving Spells er kunstnerens hittil største soloutstilling i Oslo.

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BO er støttet av Kulturdirektoratet og Oslo kommune.

BO – Billedkunstnerne i Oslo © 2021.  Nettside av Medienor AS