Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Om BO

Billedkunstnerne i Oslo er en medlemsorganisasjon med mål om å ivareta kunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Oslo.

BO er den største distriktsorganisasjonen under NBK, og oppnevner til en rekke verv i Oslo kommune, som Oslo kommunes kunstfond og tildelingsutvalg for kommunale atelierer, herunder atelierene i Oslo rådhus.

Etablert i 1976 som OBK (Oslo Bildende Kunstnere) og mellom 2002 og 2022 en del av BOA (Billedkunstnerne i Oslo og Akershus), delte organisasjonen i 2022 seg i to, BO og BKA, Bildende kunstnere Akershus.

Som visningsrom retter BO seg mot å bygge opp under et levende kunstmiljø i hovedstaden gjennom å fremme etablerte og nyetablerte kunstnerskap med tilhørighet til Oslo. Visningsrommet har gjennom flere tiår skapt et rom i hovedstaden hvor markedsbetingelser ikke har stått i veien for kunstens frie, inkluderende og sosiale rolle i samfunnet.

Historikk

BOA, billedkunstnerne i Oslo og Akershus var resultatet av en sammenslåing av organisasjonene ABKF, Akershus Bildende Kunstneres Forening og OBK, Oslo Bildende Kunstnere som fant sted i 2002. Bakgrunnen for sammenslåingen var tanken om at en organisasjon med dobbelt så stor medlemsmasse kunne inneha større gjennomslagskraft og utrette mer enn to små.

ABKF og OBK ble begge stiftet i 1976. ABKF hovedmål de første årene var å etablere et kunstsenter i Akershus. Kunstsosiolog Dag Solhjell har skrevet en interessant tekst om historien bak kunstsenteret. Den gir et godt innblikk i den arbeidskrevende prosessen frem mot etableringen i 1986, der også ABKF spilte en vesentlig rolle. Teksten anbefales den som ønsker å sette seg inn i nær historie og finnes på Akershus Kunstsenters nettside her. 

OBK stod tilsvarende bak Oslo Kunstsenter som ble stiftet i 1981. Men dette kunstsenteret fikk en kort levetid og ble dessverre nedlagt alt i 1991. OBK drev senere et galleri i Kirkeristen i flere år. 

I 2022 ble BOA delt i to organisasjoner, BO (Billedkunstnerne i Oslo) og BKA (Bildende kunstnere Akershus)

Visningssted og formidling

BO har i oppdrag å oppnevne til verv i en rekke organisasjoner. Vi er ett av flere medlemmer av andre foreninger som Oslo Open og Østlandsutstillingen, og på den måten støtter vi opp om disse virksomhetene samtidig som vi har innflytelse over den overordnede retningen disse beveger seg i ved deltagelse på respektive årsmøter.  

BO er med på å sørge for at kunstnernes kompetanse blir brukt i Oslo kommune ved at BOs årsmøte oppnevner til verv i tre utvalg. Vi oppnevner en representant med vara til RSU, regionalt samarbeidsutvalg i Oslo. Dette utvalget oppnevner kunstkonsulenter. Kunstkonsulentene leder arbeidet i komiteene som finner kunstnere til kunstprosjekter i offentlige bygg og rom. BOs årsmøte oppnevner også representanter til to utvalg som fordeler atelierer, en for kommunale atelierer og en for Rådhusatelierene.
BO sin kompetanse utgjør på den måten en ressurs for Oslo kommune ved å finne frem til kompetente kunstfaglige kandidater.  Utvalgene får kvalitetssikret de faglige beslutningene, og det at man benytter tillitsvalgte som sitter på begrenset tid sørger for en sunn, demokratisk bredde i beslutningene. 

BO

Rådhusgata 19
0158 Oslo
post@b-oa.no
Tlf. 41  313 190

Åpningstider
onsdag – søndag: 12 – 16

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BO er en del av Kunst i Kvadraturen og er støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten

BO – Billedkunstnerne i Oslo © 2021.  Nettside av Medienor AS