Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Line Bøhmer Løkken

Til utstillingen Å begripe – To Grasp på BOA har Line Bøhmer Løkken tatt utgangspunkt i hånden og det manuelle arbeidet. Hun har med ulike innfallsvinkler sett på aspekter av det vi ofte kaller taus kunnskap. En kunnskap der skillet mellom teori og praksis er opphevet. Kan denne kunnskapen omtales og formidles, og i så fall hvordan?

De senere årene har Løkken vært opptatt av å utforske den erfaringsbaserte lesningen av fotografiet, med et ønske om å skape bilder som trigger kroppens alle sanser og ikke bare blikket. På denne måten søker hun å blande den tradisjonelle semiotiske lesningen av fotografier med en mer fenomenologisk tilnærming. 
Line Bøhmer Løkken tar i bruk alle rommene i galleriet og viser tre ulike prosjekter. I hovedrommet finner vi arbeidet Mjukbrød – Hardbrød. Fotografier av en mann som baker lefse og flatbrød presenteres i ulike formater på plater. Bildene er festet til trekonstruksjoner som står fritt i rommet. På denne måten trigges betrakterens bevegelser og tilstedeværelse i rommet, og det fysiske og performative ved handlingene løftes frem snarere enn det dokumentariske. I tillegg til å belyse den kroppslige kunnskapen som besittes av” bakeren” kan spørsmål knyttet til verdien av manuelt arbeid, videreføring av håndverkstradisjoner, kjønnsroller og stereotypier løftes frem.
I det andre rommet presenterer Løkken sin nye kunstnerbok Wood Works sammen med et lite utvalg fotografier på vegg. Arbeidets omdreiningspunkt er objekter og mer eller mindre tiltenkte temporære skulpturer som alle er laget av tre. Fotografi og skulptur har som sjangere alltid vært tett knyttet opp mot hverandre. Fotografiet bærer helt automatisk, gjennom valg av perspektiv og utsnitt, i seg evnen til å fremheve og gjøre hverdagsobjekter om til skulpturelle artefakter. Løkken har forsøkt å leke med å tøye disse grensene mellom det tiltenkte og det tilfeldige, både i motivet/bildet og i avbildningen. 
I det innerste rommet vises Å begripe – To Grasp. Arbeidet består av et lydarbeid og to stillbildefilmer. Lydverket er basert på samtaler mellom kunstneren og hennes far som hele livet har jobbet med praktisk arbeid og benyttet seg av de fleste materialer. Arbeidet bærer i seg et ønske om å sette ord på noe av denne språkløse kunnskapen. Samtalen kretser rundt betraktninger og erfaringer knyttet til en kreativ tilnærming til ulike materialer, gleden rundt å finne fram til løsninger og verdien av den erfaringsbaserte kunnskapen som utvikler seg over tid. De tre utstillingsrommene fremstår alle som autonome verk, men kunstneren ønsker at koblingene mellom dem kan utvide forståelsen og bygge forbindelsen mellom temaene som alle på ulike måter peker tilbake på koblingen mellom materialet, hånden og hjernen.

Line Bøhmer Løkken (1970) bor og arbeider i Oslo. Hun jobber hovedsakelig med fotografi og har tematisk vært interessert i å undersøke hvordan vi relaterer til og opplever ulike steder, gjennom arkitekturen, menneskene eller objektene som definerer dem. Hun er utdannet ved Högskolan för Film och Fotografi, Göteborgs Universitet. Hun har hatt utstillinger bl.a. på Kunsthall Oslo, Galleri F15, Fotogalleriet, Henie- Onstad kunstsenter og Galerie für zeitgenössische Kunst, Leipzig. Løkken har gitt ut en rekke artists books; hvor de seneste er, Sandaker vgs, Circular Exercises, Tøyen sentrum, Sameti, Immersed in Stone – Black Ice og Skygger i vann. Bøkene har vært med på utstillinger i inn og utland. Hun er med å drive det kunstnerdrevne forlaget Multipress hvor hun bl. a. kuraterer og administrerer prosjektet Angle 1-90°. 

Foto: Adrian Bugge og Line Bøhmer Løkken

Samtale mellom Line Bøhmer Løkken og Verena Winkelmann . 

Film og redigering Hilde Malme 2020

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BO er støttet av Kulturdirektoratet og Oslo kommune.

BO – Billedkunstnerne i Oslo © 2021.  Nettside av Medienor AS