Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

​BO
Rådhusgata 19
0158 Oslo
post@billedkunstnerneioslo.no
Tlf. 41  313 190

Åpningstider
Ons – søn: 12 – 16

 

Direktør
Una Mathiesen Gjerde
una@billedkunstnerneioslo.no

Styreleder
Sebastian Makonnen Kjølaas
styreleder@billedkunstnerneioslo.no
Foto: Adrian Bugge, performance Marianne Heier

Om BO

BO (Billedkunstnerne i Oslo) er en fagorganisasjon og et visningsrom for samtidskunst. Som visningsrom retter BO seg mot å bygge opp under et levende kunstmiljø i hovedstaden gjennom å fremme etablerte og nyetablerte kunstnerskap med tilhørighet til Oslo. Visningsrommet har gjennom flere tiår vært et unikt bidrag i økosystemet av små og mellomstore kunstinstitusjoner i Oslo, og skapt et rom i hovedstaden hvor markedsbetingelser ikke har stått i veien for kunstens frie, inkluderende og sosiale rolle i samfunnet.

Alle utstillinger er basert på fri innsendelse hvor jury består av BOs Kunstneriske råd.

Åpningstider

Utstillingene har åpent onsdag – søndag kl. 12 – 16. 

Historikk

BOA, billedkunstnerne i Oslo og Akershus er resultatet av en sammenslåing av organisasjonene ABKF, Akershus Bildende Kunstneres Forening og OBK, Oslo Bildende Kunstnere som fant sted i 2002. ABKF og OBK ble begge stiftet i 1976. 

I 2022 delte BOA seg i to organisasjoner, BO (Billedkunstnerne i Oslo) og BKA (Bildende kunstnere Akershus) med et sterkt mandat fra medlemmene gjennom to årsmøtevedtak.

Verv og oppnevninger

BO er med på å sørge for at kunstnernes kompetanse blir brukt i Oslo kommune ved å oppnevne til verv til en rekke utvalg, som blant annet Tildelingsutvalget for kommunale atelier i Oslo, Rådhusatelierene i Oslo,  Regionale Prosjektmidler og RSU, regionalt samarbeidsutvalg i Oslo .

BO har i oppdrag å oppnevne til verv i en rekke organisasjoner. Vi er ett av flere medlemmer av foreningene Oslo Open og Østlandsutstillingen med innflytelse over den overordnede retningen disse beveger seg i ved deltagelse på respektive årsmøter.  

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BO er en del av Kunst i Kvadraturen og er støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten

BO – Billedkunstnerne i Oslo © 2021.  Nettside av Medienor AS