Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Helene Sommer og Ole Christian Ellestad

Videoinstallasjonen Liv laga seg bevisløse tilstander  av Helene Sommer og Ole Christian er en poetisk refleksjon over forskningens veier og villspor. Handlingen utspiller seg på Gaustad sykehus og Universitetet i Oslo med det nye Livsvitenskapsbygget – universitetets storsatsning, et fakultet som skal dra veksel på ulike fagdisipliner – som nå oppføres på jordet mellom sykehuset og universitetet. Med utgangspunkt i psykiatriens historie viser filmen til hendelser som vitner om det kompliserte maktforholdet og dragkampen mellom subjekt og objekt i vitenskapsinstitusjonene.

Under middelalderen ble psykiske lidelser forklart som tegn på at den syke var besatt, i opplysningstiden ble djevelutdrivelse erstattet av institusjonalisering: nå skulle de gale sperres inne. Avvik fra normen var ikke lenger noe overnaturlig, men snarere en feil – noe som måtte kontrolleres og reguleres. Med humanismen på 1800-tallet forandres institusjonen for sinnslidende og de innesperrede blir pasienter. I denne ånd blir Gaustad Asyl åpnet i 1855 som det første statlige sykehus i Norge for behandling av psykiske lidelser. Bygget ble tegnet av H.E. Schirmer, som også tegnet Botsfengslet og Nasjonalgalleriet, med målet om å skape en institusjon der arkitektur og ideologi skulle gå opp i en syntese. Historien om Gaustad Sykehus viser gode intensjoner, men likefult også grusomme forsøk på mennesker.

Med denne mangefasetterte historien som bakteppe maler filmen også frem et framtids-scenario hvor psyken kan bli gjenstand for genterapi og livsvitenskapsfakultetet inntar formen av en rom-stasjon, Noahs kosmiske ark, en transhumanistisk utopi, eller dystopi, avhengig av hvordan man ser det.

Installasjonen består av filmen Liv laga seg bevisløse tilstander (HD 28 min, 2020/2023) og en publikasjon ved samme navn. Filmen begynner hver hele og halve time.

Ole Christian Ellestad (f.1975) er kunstner utdannet ved Statens Kunstakademi som ofte jobber med lovens unntakstilstand som tema. Dette tar gjerne form som eksperimentelle prosjekter som forsøker å gi poetiske svar på problemene, det være seg trusselen fra et totalitært regime eller massesugesjon i befolkningen, som om vi nærmest må lære språket på nytt for å kunne la være å følge en farlig ordre. Ellestad jobber først og fremst med tekst både i form av performance, podcast, video og det skrevne ord.

Helene Sommer (f.1978 i Oslo) har sin utdannelse fra Statens Kunstakademi. Arbeidene hennes konsentrerer seg om måten vi opplever og forstår våre omgivelser og historie på, blant annet ved å se på vitenskapenes etablerte mekanismer. Hun er interessert i de mange nivåene av overføring, fortolkning, retorikk og oversettelse som inngår i all historiefortelling, spesifikt i relasjon til individet og den kollektive hukommelsen. Sommer jobber med video, tekst, collage og installasjon. Hun har vist sine arbeider i gallerier, museer og festivaler i inn og utland. Se hennes hjemmeside www.helenesommer.net for mer informasjon.

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BO er støttet av Kulturdirektoratet og Oslo kommune.

BO – Billedkunstnerne i Oslo © 2021.  Nettside av Medienor AS