Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Om BO

Billedkunstnerne i Oslo (BO) er en forening med mål om å ivareta kunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Oslo. Med 370 (per 2024) profesjonelle billedkunstnere som medlemmer er BO en av de største distriktsorganisasjonen underlagt NBK, Norske Billedkunstnere

På vegne av våre medlemmer arbeider BO med politisk påvirkning og fagforeningsarbeid i Oslo. Gjennom høringer, innspill og møter med politikere og byråkrater i Oslo fremmer BO forslag til konkrete tiltak som svarer på kunstnernes behov. Utover dette, driver BO et visningsrom for samtidskunst i Anatomigården i Rådhusgata 19 i Oslo. Programmet bestemmes av BOs kunstneriske råd bestående av tre medlemmer fra BOs styre, samt BOs direktør og kurator.

Aktuelle saker

BO oppsummerer aktuelle fagpolitiske saker sammen med en oversikt over hva som ble skrevet og sagt om kunst i Oslo i starten av hver måned. Disse kan leses under Oppsummert.

Styret

Sebastian Makonnen Kjølaas
Styreleder
styreleder@billedkunstnerneioslo.no

Randi Nygård (nestleder)
Marianne Heier (styremedlem)
Yamile Calderón(styremedlem)

Mor Efrony (vara)
Stan d’Haene (vara)

Årsmøtet

BOS ÅRSMØTE 2024

Årsmøtet ble avholdt i BOs lokaler 19. mars.

Bildende Kunstnere Akershus

BKA vil avholde sitt første Årsmøte i 27. april med valg av verv i Akershus.  

På årsmøtet 2021 vedtok BOA å dele organisasjonen i en del for Oslo og en del for Akershus. Styret i BOA fikk i oppgave å utføre delingsprosessen i løpet av året 2021. BKA, Bildende Kunstnere Akershus ble stiftet den 22. september 2021.

https://www.b-k-a.no

Bildende Kunstnere Akershus (BKA)
Anatomigården
Rådhusgata 19
0158 OSLO
Org.nr. 928 226 271
Epost: post@bka.no

 

Styreleder BKA
Jon Lundell

Styremedlemmer BKA
Maren Dagny Juell
Margrethe Iren Pettersen
Kristian Øverland Dahl

Nominasjonsutvalg BKA
Farhad Kalantary
Eivind Reierstad
Marianne Bredesn
Anna Daniell (vara)

Nettverk

BO har i oppdrag å oppnevne til verv i en rekke organisasjoner. BOs årsmøte oppnevner representanter til to utvalg som fordeler atelierer, en for kommunale atelierer og en for Rådhusatelierene.

Vi er ett av flere medlemmer i foreningene Oslo Open, Østlandsutstillingen med innflytelse over den overordnede retningen disse beveger seg i ved deltagelse på respektive årsmøter.  

BO er med på å sørge for at kunstnernes kompetanse blir brukt i Oslo kommune ved at BOs årsmøte oppnevner til verv i tre utvalg. Vi oppnevner en representant med vara til RSU, regionalt samarbeidsutvalg i Oslo. Dette utvalget oppnevner kunstkonsulenter. Kunstkonsulentene leder arbeidet i komiteene som finner kunstnere til kunstprosjekter i offentlige bygg og rom. 

BO sin kompetanse utgjør på den måten en ressurs for Oslo kommune ved å finne frem til kompetente kunstfaglige kandidater.  Utvalgene får kvalitetssikret de faglige beslutningene, og det at man benytter tillitsvalgte som sitter på begrenset tid sørger for en sunn, demokratisk bredde i beslutningene. I alle disse utvalgene og styrene, sitter også representanter fra NK Oslo.

Medlemmer

Hilde Aagaard

Kristin Aarnes

Karen Aarre

Jørund Falkenberg Aase

Damien Ajavon

Árnyas Koppány Ákos

Katie Alfheim

Zainab Abdulkarim Ali

Andreas Bentdal Amble

Anne Kari Amstein

Tove Irene Anderssen

Aleksander Johan Andreassen

Hedevig Anker

Marit Arnekleiv

Berit Arnestad

Amir Asgharnejad

Christine Aspelund

Sole Lefstad Auensen

Merete Joelsen Aune

Siri Anker Aurdal

Harriet Backer

Gunnhild Bakke

Åse Pleym Bakken

Thora Dolven Balke

Nina Bang

Eskil Bast

Benedict Beldam

Wendimagegn Belete

Mona Bentzen

Mari Krokann Berge

Anne Margrete Bergh

Margareta Bergman

Johan Urban Bergquist

Elin Bergstø

Bjørn Bjarre

Gro Bjerke

Esther Maria Bjørneboe

Katharina Barbosa Blad

Martinka Bobrikova

Runa Boger

Anja Borgersrud

Arne Borring

Mette Marie Bowen

Gidsken Braadlie

Sigbjørn Bratlie

Astrid Brodtkorb

Sigurd Bronger

Victoria Browne

Mette Bryn

Adrian Bugge

Ingrid Bugge

Synne Tollerud Bull

Malin Bülow

Merete Sejersted Bødtker

Christian Bøen

Line Bøhmer Løkken

Yamile Calderón

Runa Carlsen

Tansiyu Chen

Mai Cheng

Jeannette Christensen

Sara Korshøj Christensen

Vilhelm Christensen

Ilias Christoforou

Stan D’haene

Kajsa Dahlberg

Ian Damerell

Anna Daniell

Liv Dessen

Line Solberg Dolmen

Helene Duckert

Ellen Edminson

Mor Efrony

Rune Elgaard

Ingeborg Krohn Eide

Pia Eikaas

Grethe Eintveit

Ingvild Eiring

Jorge-Marius Ekdal-Gomes

Hanne Ekkeren

Axel Ekwall

Jad El Khoury

Francis Enebeli

Jeff Engberg

Linda Bournane Engelberth

Mari Eriksen

Frøydis Eriksson Erstad

Ingvild Aarflot Fagerli

Line Fasteraune

Thale Blix Fastvold

Hanne Lydia Opøien Figenschou

Jo Michael De Figueiredo

Sissel Irene Finborud

Bente Elisabeth Finserås

Tor-Finn Malum Fitje

Liv Fjellsol

Sidsel Flagstad

Fredrik Floen

Marthe Ramm Fortun

Gunnar Fretheim

Tito Frey

Lykke Frydenlund

Ellen Frøysaa

Randi Furuberg

Yngvild Færøy

Marit Følstad

Andrea Galiazzo

Ellen Marie Gartå

Marianne Gihle

Guro Giske

Ingwill Margrethe Gjelsvik

Tonje Gjevjon

Kari Glomsaas

Kjersti Wexelsen Goksøyr

Kristin Wexelsen Goksøyr

Solveig Aurora Lien Granberg

Kari Grasmo

Riri Klingenberg Green

Kirsti Lisbet Grotmol

Kåre Groven

Sidsel Grøtter

Wenche Gulbrandsen

Sara Guldmyr

Sverre Gullesen

Jon Henrik Gundersen

Mai Hofstad Gunnes

Else-Kjersti Gürgens

Gabriella Göransson

Kirsten Haabeth

Else Marie Hagen

Tone Hagen

Kristian Hagerup

Anne Kristin Hagesæther

Elizabeth Watt Bowman Halaas

Mari Meen Halsøy

Guri Ankerdatter Halvorsen

Line Halvorsen

Jens Hamran

Merete Hansa

Cathrine Hansen

Gerd Kristin Hansen

Eva Harr

Sayed Sattar Hasan

Berit Rytter Hasle

Kari Hauge

Bjørn Erik Haugen

Jason Havneraas

Carina Charlotte Hedén

Marianne Heier

Joseph Geir Helland

Mattias Hellberg

Hanne Grieg Hermansen

Hanne Herrman

Marianne Heske

Anita Hillestad

Gunnar Hjelde

Siri Hjorth

Bjørg Holene

Gro Mukta Holter

Marie-José Huguette Horverak

Una Line Ree Hunderi

Torgeir Husevaag

Hanna Amundsen Høiness

Marianne Hølmebakk

Marin Håskjold

Yngvild Haavardsholm

Tone Indrebø

Margaretha Isaksen

Hennie Ann Isdahl

Ragnborg Reidun Iversen

Anne Thrine Jackwitz

Ellen Jacobsen

Vigdis Bitustøyl Jacobsen

Birgit S. Jakobsen

Anne-Kari Jansen

Eva Jensen

Anne Gro Johansen

Andrea Grundt Johns

Finn Adrian Jorkjen

Irma Salo Jæger

Yngve Jørgensen

Ottar Karlsen

Sarah Kazmi

Dora S. Kittilsen

Hilde Cathrine Kjepso

Sebastian Makonnen Kjølaas

Peter Knudsen

Anne Knutsen

Kari Kolltveit

Christian Kolverud

Kirsty Kross

Mariken Kramer

Steinar Haga Kristensen

Ami Krogsæter

Cathrine Kullberg

Kristina Kvalvik

Ane Kvåle

Daniel Eugene Lacey-Mcdermott

Andrea Lange

Yngvar Larsen

Ellen Lenvik

Morten Lid

Jannicke Lie

Cecilie Lind

Victor Lind

Josephine Lindstrøm

Eiril Linge

Astri Luihn

Camilla Luihn

Lotte Konow Lund

Arna Kristine Lund-Johnsen

Rikke Lundgreen

Siw Lurås

Harald Lyche

Josefine Lyche

Morten Løberg

Oddvar Løkse

Solveig Lønseth

Camilla Løw

Elin Mack

Jessica Macmillan

Ingeborg Kari Anna Magnus

Magdaléna Manderlova

Katinka Maraz

Jara Marken

Grete Marstein

Tone Mette Martinsen 

Therese Mathiesen

Christine Malnes Mathisen

Annelene Merton

Karin Mohr

Liva Mork

Torbjørn Morvik

Eline Mugaas

Mette Mygland

Hilde Mæhlum

Ole Møller

Ann Naustdal

Anne Berit Nedland

Ketil Nergaard

Ragnhild Nes

Germain Ngoma

Terje Nicolaisen

Christopher Nielsen

Liv Benedicte Nielsen

Anne Nilseng

Lisbeth Nordli

Lisbeth Norshus

Hege Nyborg

Rigmor Nygaard

Hanne Nilsen Nygård

Randi Nygård

Manfred Oberbauer

Gunhild Mathea Olaussen

Sigmund Olsvik

Anni Onsager

Olav Orud

Hedda Grevle Ottesen

Berit Overgaard

Lars Paalgard

Elizabeth Pacini

Margarida Paiva

Janne Paulsen

Enrique Eduardo Roura Perez

Marius Presterud

Inger Sonberg Ramstad

Hans Hamid Rasmussen

Margret Reykdal

Monica Riise

Grete Riseng

Anna Sophie Rodin

Stein Askeland Rusnes

Toril Rødland

Karl Ingar Røys

Mari Røysamb

Nathalie Fuica Sánchez

Guri Sandvik

Egil Sandvin

Lars Risan Sandås

Ilona Sawicka

Solveyg Schafferer

Ulla Schildt

Janicke Schønning

Sigmund Seland

Eirik Senje

Franzisca Siegrist

Birgitte Sigmundstad

Anna-Liisa Aura Emilia Silenti

Marit Silsand

Julio da Silva

Eva Sjøwall

Sigmund Skard

Julie Skarland

Ingunn Skogholt

Kjetil Skøien

Hanne Sletten

Christine Maria Gebis Soleim

Gabrielle Solem

Ane Barstad Solvang

Helene Sommer

Geir Stadheim

Leif Gaute Leifson Staurland

Siri Harr Steinvik

Simen Utsigt Stenberg

Jan Stensrud

Markus Li Stensrud

Veslemøy Stoltenberg

Helga Storbekken

Øyvin Storbækken

Margreta Støllen

Maria Syndby

Apolonija Sustersic

Siri Ekker Svendsen

Nina Svenne

Jaromir Svozilik

Guro Synnestvedt

Kristin Tinsa Sæterdal

Martin Sæther

Eva Fagerli Sæthren

Dorthe Søndergaard

Johan Söderström

Marit Søndersrød

Mona Eckhoff Sørmø

Audun Sørsdal

Shahram Takhsha

Jon Benjamin Tallerås

Billie Thackwell

Hanne Thomassen

Tanja Thorjussen

Anne Kristine Thorsby

Catrine Thorstensen

Gerd Tinglum

Trude Tjensvold

Charlotte Tjomsland

Ingrid Torvund

Roghieh Asgari Torvund

Else Margrethe Tostrup

Mette Tronvoll

Lena Trydal

Leong Va

Maria Vagle

Lesia Vasylchenko

Siv Bugge Vatne

Nikhil Vettukattil

True Solvang Vevatne

Trude Viken

Aija Vinkelmane-Dreiere

Arne Dolva Vinnem

Kristine Vintervold

Kirsten Wagle

Gelawesh Waledkhani

Ingrid Bergljot Welhaven

Kari Mette Wik

Toril Gjermundsdatter Wik

Aleksi Wildhagen

Line Charlotte With

Ilija Wyller

Tomofumi Yamasaki

Yachi Yang

Kristin Ytreberg

Calina Pandele Yttredal

Johanna Zwaig

Anne Kari Ødegård

Heidi Øiseth

Maya Økland

Åsil Øverland

Fatou Madeleine Åsbakk

Høringer og innspill

Satsninger

  • BO arbeider for å opprettet flere kommunale atelierer, og følge opp kunstnernes interesser i by- og regionutvikling. 
  • BO sikrer at kunstnernes særegne kompetanse blir brukt ved å nominere til verv i kommunale utvalg. Disse utvalgene er med på å tildele kommunale atelierer, og innkjøp av kunst til Oslo kommunes kunstsamling og kunst i offentlig rom. 
  • BO oppnevner kandidater Oslo Open, Østlandsutstillingen, jurymedlemmer til regionale prosjektmidler (via NBK), og jurymedlemmer til Østlandsutstillingen.

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BOA er en del av Kunst i Kvadraturen og er støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten

BOA – Billedkunstnerne i Oslo og Akershus © 2021.  Nettside av Medienor AS