Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Om BO

Billedkunstnerne i Oslo (BO) er en forening med mål om å ivareta kunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Oslo. Med 319 (per 2023) profesjonelle billedkunstnere som medlemmer er BO en av de største distriktsorganisasjonen underlagt NBK, Norske Billedkunstnere

Tidligere BOA (billedkunstnerne i Oslo og Akershus) har gjennomgått en deling etter ønske fra våre medlemmer, og for å følge med i regionreformen.  BOA skiftet navn til BO våren 2022 og er heretter den organisasjonen som forholder seg til Oslo. Navnet BO vil fases inn i løpet av våren 2022. I denne perioden vil BO og det tidligere navnet BOA brukes om hverandre i en kortere overgangsfase. Medlemmer bosatt i Akershus går inn i den nystiftede organisasjonen BKA (Bildende Kunstnere Akershus). 

På vegne av våre medlemmer arbeider BO med politisk påvirkning og fagforeningsarbeid i Oslo. Gjennom høringer, innspill og møter med politikere og byråkrater i Oslo fremmer BO forslag til konkrete tiltak som svarer på kunstnernes behov. BO driver et visningsrom for samtidskunst i Anatomigården i Rådhusgata 19 i Oslo.

Aktuelle saker

BO oppsummerer aktuelle fagpolitiske saker sammen med en oversikt over hva som ble skrevet og sagt om kunst i Oslo i starten av hver måned. Disse kan leses under Oppsummert.

Styret

Sebastian Makonnen Kjølaas
Styreleder
styreleder@billedkunstnerneioslo.no

Randi Nygård (nestleder)
Marianne Heier (styremedlem)
Yamile Calderón(styremedlem)

Mor Efrony (vara)
Stan d’Haene (vara)

Årsmøtet

BOs FØRSTE ÅRSMØTE
2. mars 2023
kl 18:00 til 21:00

Årsmøtet blir avholdt i BOs lokaler i Rådhusgata 19.

I 2021 fikk BOA i oppgave å lyse ut og tildele 2,6 mill i stipend til kunstnere bosatt i Oslo. Midlene stammet fra en ekstrabevilgning fra Oslo kommune med bakgrunn i Koronasituasjonen. Juryen bestod av Andrea Bakketun (BO), Vanna Bowles og Tonje Plur (NKOslo).

Juryens begrunnelse 2021.11.09

 

Vi er glade for å se at Oslo kommune har sett alvoret i situasjonen for byens kunstnere og har økt stipendpotten fra 38 til 60 stipend siden i fjor. Det er færre søkere i år, noe som kan tyde på at krisen ikke lenger er fullt så akutt. Nivået på årets søkere har vært svært høyt, og det er fortsatt et stort antall godt kvalifiserte søkere som vi dessverre ikke kunne tildele stipend. Søknadsmassen viser at det er stor variasjon og bredde i Oslos kunstscene, noe vi har etterstrebet å speile i tildelingen.

Bildende Kunstnere Akershus

BKA vil avholde sitt første Årsmøte i 27. april med valg av verv i Akershus.  

På årsmøtet 2021 vedtok BOA å dele organisasjonen i en del for Oslo og en del for Akershus. Styret i BOA fikk i oppgave å utføre delingsprosessen i løpet av året 2021. BKA, Bildende Kunstnere Akershus ble stiftet den 22. september 2021.

https://www.b-k-a.no

Bildende Kunstnere Akershus (BKA)
Anatomigården
Rådhusgata 19
0158 OSLO
Org.nr. 928 226 271
Epost: post@bka.no

 

Styreleder BKA
Jon Lundell

Styremedlemmer BKA
Maren Dagny Juell
Margrethe Iren Pettersen
Kristian Øverland Dahl

Nominasjonsutvalg BKA
Farhad Kalantary
Eivind Reierstad
Marianne Bredesn
Anna Daniell (vara)

Nettverk

BO har i oppdrag å oppnevne til verv i en rekke organisasjoner. BOs årsmøte oppnevner representanter til to utvalg som fordeler atelierer, en for kommunale atelierer og en for Rådhusatelierene.

Vi er ett av flere medlemmer i foreningene Oslo Open, Østlandsutstillingen med innflytelse over den overordnede retningen disse beveger seg i ved deltagelse på respektive årsmøter.  

BO er med på å sørge for at kunstnernes kompetanse blir brukt i Oslo kommune ved at BOs årsmøte oppnevner til verv i tre utvalg. Vi oppnevner en representant med vara til RSU, regionalt samarbeidsutvalg i Oslo. Dette utvalget oppnevner kunstkonsulenter. Kunstkonsulentene leder arbeidet i komiteene som finner kunstnere til kunstprosjekter i offentlige bygg og rom. 

BO sin kompetanse utgjør på den måten en ressurs for Oslo kommune ved å finne frem til kompetente kunstfaglige kandidater.  Utvalgene får kvalitetssikret de faglige beslutningene, og det at man benytter tillitsvalgte som sitter på begrenset tid sørger for en sunn, demokratisk bredde i beslutningene. I alle disse utvalgene og styrene, sitter også representanter fra NK Oslo.

Medlemmer

Hilde Aagaard

Kristin Aarnes

Karen Marie Aarre

Katie Jane Burt Alfheim

Anne Kari Amstein

Zainab Abdulkarim Ali

Tove Irene Anderssen

Aleksander Johan Andreassen

Hedvig Anker

Marit Gunhild Arnekleiv

Koppan Árnyas

Amir Asgharnejad

Turid Christine Aspelund

Sole Lefstad Auensen

Margarida Adelaide Augusto Paiva

Merete Joelsen Aune

Siri Anker Aurdal

Harriet Backer

Gunhild Elisabeth Bakke

Åse Borghild Pleym Bakken

Andrea Bakketun

Nina Bang

Eskil Halfdan von Hanno Bast

Benedicte Beldam

Mona Bentzen

Mari Krokann Berge

Anne Margrete Bergh

Johan Urban Bergquist

Anne Ingeborg Bringvad

Bjørn Bjarte

Gro Bjerke

Inger Marie Søyland Bjørke

Esther Maria Bjørneboe

Katharina Barbosa Blad

Marinka Bobrikova

Runa-Liv Boger

Anja Borgersrud

Arne Borring

Mette Marie Bowen

Gidsken Elisabeth Braadlie

Sigbjørn Bratlie

Astrid Bente Brodtkorb

Sigurd Bronger

Victoria Rowena Browne

Anne Mette Bryn

Adrian Bugge

Ingrid Bugge

Synne Tollerud Bull

Malin Erika Bülow

Christian Bøen

Line Bøhmer Løkken

Yamile Calderon Bermudez

Mathilde Carbel

Runa Carlsen

Mai Cheng

Tansiyu Chen

Jeanette Christensen

Sara Korshøj Christensen

Vilhelm Christensen

Kier Cooke Sandvik

Stan James D’haene

Kajsa Dahlberg

Ian Damerell

Anna Daniell

Liv Dessen

Line Solberg Dolmen

Helene Duckert

Mor Efrony

Ingeborg Krogh Eide

Pia Eikaas

Jorge-Marius Ekdal-Gomes

Hanne Ekkeren

Axel Theodor Ekwall

Jad El Khoury

Francis Enebeli

Jeff Engberg

Linda Bournane Engelberth

Mari Eriksen

Frøydis Eriksson Erstad

Cassisu Fadlabi

Ingvild Aarflot Fagerli

Jørund Aase Falkenberg

Line Fasteraune

Thale Blix Fastvold

Hanne Lydia Opøien Figenschou

Jo Michael De Figueiredo

Sissel Irene Finborud

Bente Elisabeth Finserås

Tor-Finn Malum Fitje

Sidsel Flagstad

Jan Trygve Fløysvik

Berit Arnestad Foote

Andreas Max Frey

Lykke Irene Frydenlund

Ellen Frøysaa

Randi Furuberg

Yngvild Færøy

Marit Følstad

Andrea Galiazzo

Ellen Marie Gartå

Madihe Gharibi

Marianne Gihle

Guro Giske

Ingwill Margrethe Gjelsvik

Tonje Gjevjon

Kari Glomsaas

Kjersti Wexelsen Goksøyr

Kristin Wexelsen Goksøyr

Solveig Aurora Lien Granberg

Riri Klingenberg Green

Kirsti Lisbet Grotmol

Kåre Groven

Anne Sidsel Grøtter

Wenche Gulbrandsen

Sverre Gullåsen

Jon Henrik Gundersen

Marte Gunnufsen

Else-Kjersti Gürgens

Gabriella Eli Göransson

Kirsten Haabeth

Else Marie Bergem Hagen

Tone Hagen

Kristian Hagerup

Anne Kristin Hagesæther

Elizabeth Watt Bowman Halsaas

Mari Meen Halsøy

Guri Ankerdatter Halvorsen

Line Halvorsen

Jens Hamran

Merete Hansa

Cathrine Hansen

Cecilie Marie Lind Hansen

Gerd Kristin Hansen

Kari Hauge

Bjørn Erik Haugen

Jason Benjamin Olav Havneraas

Carina Charlotte Hedén

Marianne Frederikke Skard Heier

Joseph Helland

Mattias Hellberg

Hanne Grieg Hermansen

Hanne Herrman

Marianne Heske

Anita Hillestad

Gunnar Hjelde

Siri Hjorth

Bjørg Holene

Gro Mukta Holter

Huguette Marie-Jose Horverak

Gunhild Mathea Husvik-Olaussen

Hanna Amundsen Høiness

Marianne Hølmebakk

Marin Forsbak Håskjold

Tone Indrebø

Margaretha Elisabeth Isaksen

Hennie Ann Isdahl

Reidun Ragnborg Iversen

Anne Cathrine Jackwitz

Ellen Jacobsen

Vigdis Bitustøyl Jacobsen

Birgit Else Johanne Jakobsen

Anne-Kari Jansen

Eva Jensen

Anne Gro Johansen

Finn Adrian Loneza Jorkjen

Irma Salo Jæger

Yngve Jørgensen

Ottar Karlsen

Gabrielle Solem Kielland

Dora Sofie Kittilsen

Hilde Cathrine Kjepso

Sebastian Makonnen Kjølaas

Peter Knudsen

Anne Knusten

Kari Ibel Kolltveit

Christian Kolverud

Lise-Charlotte Konow Lund

Mariken Kramer

Steinar Haga Kristensen

Ami Krogsæter

Kristina Kvalvik

Daniel Eugene Lacey-Mcdermott

Dorthe Lange

Morten Langeland

Yngvar Larsen

Ellen Lenvik

Va Leong

Morten Lid

Karen Kviltu Lidal

Jannicke Lie

Victor Lind

Josephine Aletta Lindstrøm

Astri Bjørhuus Luihn

Camilla Luihn

Anna Kristine Lund-Johnsen

Rikke Cecilie Lundgreen

Siw Lurås

Harald Castrén Lyche

Josefine Lyche

Morten Løberg

Solveig Lønseth

Oddvar Løkse

Camilla Elisabeth Low

Elin Mack

Jessica Macmillan

Ingeborg Kari Anna Magnus

Aleksi Mannila-Wildhagen

Katinka Maraz

Grete Marstein

Tone Mette Martinsen

Wendimagegn Belegte Masresha

Therese Mathiesen

Annelene Veslemøy Merton

Karin Mohr

Liva Mork

Torbjørn Morstøl

Rune Elgaard Mortensen

Eline Mugaas

Mette Mygland

Hilde Høgåsen Mæhlum

Ole Eivind Møller

Ann Roberts Naustad

Anne Berit Nedland

Ketil Nergaard

Ragnhild Nes

Ole Jørgen Ness

Germain Ngoma

Kirsty Ellen Nicholson

Terje Nicolaisen

Christopher Nielsen

Liv Benedicte Heim Nielsen

Anne Marit Nilseng

Lisbeth Irene Nordli

Lisbeth Norshus

Hege Elin Nyborg

Hanne Nilsen Nygård

Randi Nygård

Rigmor Nygård

Manfred Oberbauer

Sigmund Lars Olsvik

Anni Onsager

Olav Orud

Hedda Grevle Ottesen

Berit Overgaard

Lars-Henrik Paalgard

Elizabeth Pacini

Janne Paulsen

Jenny Lee Perlin

Marius Presterud

Inger Sonberg Ramstad

Hans Hamid Rasmussen

Margret Reykdal

Monica Riise

Grete Riseng

Anna Sophie Rodin

Elin Rossing

Stein Askeland Rusnes

Toril Rødland

Karl Ingar Røys

Mari Røysamb

Guri Sandvik

Egil Sandvin

Lars Johannes Risan Sandås

Ilona Barbara Sawicka

Solveyg Waltrude Schafferer-Sigerus

Ulla Schildt

Janicke Schønning

Merete Sejersted Bødtker

Sigmund Seland

Eirik Senje

Franzisca Ana Siegrist Scmid

Guro Birgitte Sigmundstad

Anna-Liisa Aura Emilia Silenti

Marit Silsand

Juli Jf Da Silba

Roald Sivertsen

Eva Sjøwall

Sigmund Skard

Hege Julie Skarland

Ingunn Skogholt

Kjetil Skøien

Hanne Sletten

Christine Maria Gebis Soleim

Ane Barstad Solvang

Helene Sommer

Geir Stadheim

Leif Gaute Leifson Staurland

Siri Harr Steinvik

Simen Utsikt Stenberg

Jan Rudolf Stensrud

Markus Li Stensrud

Veslemøy Britt Nystedt Stoltenberg

Helga Drude Storbekken

Øyvind Storbækken

Heidi Benedicte Sundby

Maria Syndby

Apolonija Susterisic

Siri Ekker Svendsen

Jaromir Svozilik

Guro Synnestvedt

Kristin Tinsa Sæterdal

Eva Fagerli Sæthren

Johan Söderström

Marit Susanne Søndersrød

Mona Helen Eckhoff Sørmø

Audun Sørsdal

Shahram Takhsha

Jon Benjamin Zel Lund Tallerås

Billie Mary Thackwell

Marit Louise Tharp-Meyer

Hanne Thomassen

Tanja Thorjussen

Anne Kristine Thorsby

Catrine Thorstensen

Gerd Tinglum

Trude Anne Tjensvold

Charlotte Tjomsland

Ingrid Torvund

Roghieh Asgari Torvund

Else Margrethe Tostrup

Mette Tronvoll

Lena Trydal

Kristin Maria Vagle

Karin Margaretha Volum

Lesia Vasylchenko

Siv Bugge Vatne

True Solvang Vevatne

Trude Synnøve Madsen Viken

Aija Vinkelmane-Dreiere

Arne Dolva Vinnem

Kristine Vintervold

Kirsten-Marie Wagle

Gelawesh Waledkhani

Ingrid Bergljot Welhaven

Kari Mette Wik

Toril Gjermundsdatter Wik

Line Charlotte With

Ilija Weller

Yachi Yang

Kristin Ytterbeg

Calina Pandele Yttredal

Johanna Zwaig

Anne Kari Ødegård

Maya Økland Vatn

Åsil Øverland

Fatou Madeleine Åsbakk

Høringer og innspill

Satsninger

  • BO arbeider for å opprettet flere kommunale atelierer, og følge opp kunstnernes interesser i by- og regionutvikling. 
  • BO sikrer at kunstnernes særegne kompetanse blir brukt ved å nominere til verv i kommunale utvalg. Disse utvalgene er med på å tildele kommunale atelierer, og innkjøp av kunst til Oslo kommunes kunstsamling og kunst i offentlig rom. 
  • BO oppnevner kandidater Oslo Open, Østlandsutstillingen, jurymedlemmer til regionale prosjektmidler (via NBK), og jurymedlemmer til Østlandsutstillingen.

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BOA er en del av Kunst i Kvadraturen og er støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten

BOA – Billedkunstnerne i Oslo og Akershus © 2021.  Nettside av Medienor AS