Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Eva Berge

Et beskutt vindu fra en panservogn, kjøpt på et bruktmarked i Sofia, har i Eva Berges eie blitt innfallsvinkel til en kunstnerisk undersøkelse av lys og bevegelse. Med vinduet som linse har kunstneren fotografert landskapet rundt sitt eget hjem – hvordan endrer landskap og lys seg i møte med det refleksive glasset? Panservinduet viser seg både som et kompakt glasshus, men også et instrument som lysets farger kan spille gjennom. 

Fotografiene, trykt på papir, er bearbeidet av kunstneren med sort tusj slik at de gjenstående fargene i motivet kun viser lyset og landskapet som reflekteres i vinduet. Denne prosessen har resultert i 33 serielle arbeid som konkret utforsker hvordan et landskap oppfattes fra en panservogn, samtidig som de også mer formalt viser mulighetsrommet i møtet mellom lys og glass. På BO vises serien sammen med et utvalg andre verk, utført i samme teknikk, hvor hvert arbeid viser ekte lysfenomener. Gjennom dette inviterer Berge publikum til å oppleve og reflektere over lysets mange fasetter.

Eva Berge (f. 1956, Oslo) bor og arbeider i Bærum. Hun er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1974-1978) og Statens kunstakademi (1980-1984). Berge har hatt soloutstillinger ved blant annet Kunstnerforbundet (2008, 2003, 1999, 1995, 1990), Trafo kunsthall (2014) og Oslo domkirke (2012). Hun har også deltatt på en rekke gruppeutstillinger blant annet i Bærum kunsthall, Kunstnerforbundet, Kunstnernes hus, Kristiansand kunstforening og St. Halvards kirke. Verk av Berge er ervervet av en rekke statlige og private samlinger, herunder Nasjonalmuseet, Norsk kulturråd, Nordiska akvarellmuseet, St. Olavs hospital, Nordea, Den norske bank og Statistisk sentralbyrå.

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BO er støttet av Kulturdirektoratet og Oslo kommune.

BO – Billedkunstnerne i Oslo © 2021.  Nettside av Medienor AS