Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Emma Brack Naveiras

1. august-1.september 2019

 

“The secret blackness of milk, of which Valéry spoke, is accessible only through itswhiteness …Their carnal texture presents to us what is absent from all flesh; it is afurrow thattraces itself out magically…”

– Maurice Merleau-Ponty

Under sitt opphold i Prosjekt Rom 3 vil Brack Naveiras jobbe med prosjektet «TheSecret Blackness of Milk». Merleau-Ponty tilskiver feilaktig Valéry dette sitatet, mens det faktisk tilhører Jacques Audiberti. Etter lenge å ha benyttet blod, sot og jordpigmenter, begynte mennesker å anvende melk i hulemalerier for omkring 20 000 år siden. Melk konnoterer gjerne uskyld og ritualer, renhet og næring, og i dag innebærer produksjon av dyremelk også en hyperkapitalistisk forbruksmodell og gårdsdrift i stor skala. Kunstneren vil lage et midlertidig veggmaleri i gallerirommet, samt gjøre taktile utforskninger i keramikk, gips og video. Arbeidet har henvisninger til folklore, mytologi og science fiction, og reflekterer over det nåværende antropocene irelasjon til havet, levende organismer, mutasjoner eller hybrider, og økologiske dystopier. I denne post-alt eraen; er vi forbi punktet der vi kan skille menneske, natur og teknologi? Er det et mørke som lurer bak fremskrittets slør?Prosjektrommet vil være åpent for publikum fra 24. til 30. august, med visning av kunstnerens arbeider og veggmaleri.

Artist statement:

Mitt arbeid er påvirket og inspirert av filosofi, økologi og avantgarden, og manifestererseg gjennom en rekke medier. Arbeidsmetoden er ofte forankret i materialitet, og reflekterer over hvordan performative prosesser blant annet kan påvirke forholdet mellom konseptuell drivkraft og skapelse. Mekanismer i samtiden utforskes gjennom en poetisk form, noe som muliggjør undersøkelser omkring historisk mangfold og de parallelle fortellingene som har blitt ignorert eller underrepresentert. Når jeg inkluderer de komplekse forholdene mellom mennesker, dyr, planter og teknologi i forskjellige kontinuumserfaringer, er jeg interessert i å utforske hvordan forskjellige metoder for å vite eller bli til, kan forårsake brudd i vår oppfatning og forståelse av oss selv og verden rundt oss. Emma Brack Naveiras bor og jobber i Norge og Canada. Hun er utdannet med en MA i billedkunst fra KHIO i 2015, og har også studert litteratur og kunst ved Simon Fraser University i Vancouver, Canada. Kunstneren har en internasjonal utstillingsvirksomhet, og har tidligere vist arbeider ved Norsk skulpturbiennale, Marrakech Biennalen 6, UKS, Kunstnerforbundet og Norsk Billedhoggerforening, samt hatt utstillinger i Danmark, Skottland, Portugal og Canada. I 2020 gir kunstneren ut en diktbok.

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BO er støttet av Kulturdirektoratet og Oslo kommune.

BO – Billedkunstnerne i Oslo © 2021.  Nettside av Medienor AS