Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Det Elektriske Korps (DEK)

Det Elektriske Korps (DEK)

Øyvind Mellbye og Einar Goksøyr Åsen

9.mars-2.juni 2019

Det Elektriske Korps (DEK) er et offentlig lydkunstverk, bestående av bærbare trommemaskiner som er konstruert slik̊ at alle som måtte ønske det kan bære med seg en trommemaskin og ta del i et performativt og musikalsk felleskap. DEK er skapt med tanke på̊opptredener i det offentlige rom og kunstnerne vil bruke BOAs Prosjekt ROM 3 som en base i mai 2019. På kvelden den 9 mai vi korpset anti-marsjere inn i Prosjekt ROM 3 som en markering av starten på oppholdet. Under oppholdet vil DEK arbeide med videreutvikling av lydmaterialet i trommemaskinene og formidlingsmodeller basert på̊tidligere erfaringer, og invitere ulike grupper til å bemanne korpset for opptredener utendørs.

Hver trommemaskin består av en lydenhet og høyttalere som kan settes sammen på̊mange ulike måter slik at utøverne kan lage kombinasjoner tilpasset deres evne til å bære. Kunstnerne ønsker at DEK skal være en dynamisk sverm av mennesker og lyd som beveger seg gjennom det offentlige rom.Flere arrangementer vil annonseres, følg med!http://www.korps.lifeDet elektriske korps har tidligere opptrådt på Karnevalet, Human Scarecrows 2.0,Oppsal Gatefest, Barnivalen i Lillestrøm v/Akershus Kunstsenter og Norsk TekniskMuseum.EK er et offentlig lydkunstverk, bestående av bærbare trommemaskiner som er konstruert slik̊at alle som måtte ønske det kan bære med seg en trommemaskin og ta del i et performativt og musikalsk felleskap. Korpset er et prosjekt av Øyvind Mellbye og Einar Goksøyr Åsen.Under oppholdet vil DEK arbeide med videreutvikling av lydmaterialet i trommemaskinene og formidlingsmodeller basert på tidligere erfaringer, og invitere ulike grupper til å bemanne korpset for opptredener utendørs. Hver trommemaskinbestår av en lydenhet og høyttalere som kan settes sammen på mange ulike måter slik at utøverne kan lage kombinasjoner tilpasset deres evne til å bære. Kunstnerne ønsker at DEK skal være en dynamisk sverm av mennesker og lyd som beveger seg gjennom det offentlige rom.

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BO er støttet av Kulturdirektoratet og Oslo kommune.

BO – Billedkunstnerne i Oslo © 2021.  Nettside av Medienor AS