Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Debatt

Kunstner hva får du?Kunstpolitisk debatt!

30. 08.20 kl. 18 00 - 19 30

PROGRAM
 
18:00 Innledning ved Steffen Håndlykken (styreleder UKS)

18:15 Debatt

19:00 Spørsmål fra salen

19:30 Avslutning
 

Bilde: Stortingsvalg, Oslo, 07.10.1957, Valget, listebærere. Fra Dagbladets negativarkiv på Norsk Folkemuseum. Ingen endringer er blitt gjort. Se Creative Commons-lisens.

Se debatt direkte fra kl 18 00

 
PANELET
 
  • Statssekretær Emma Lind (Venstre)
  • Freddy André Øvstegård (Sosialistisk Venstreparti)
  • Rina Mariann Hansen (Arbeiderpartiet)
  • Sofia Rana (Rødt)
  • Silje Hjemdal (Fremskrittspartiet)
  • Rauand Ismail (Miljøpartiet De Grønne)
  • Mehmet Kaan Inan (Høyre)
  • Ruben Steinum (Norske Billedkunstnere)
 
Ordstyrer: Trond Hugo Haugen (styreleder Kunstnernes Hus)
 
 
OM DEBATTEN
 
Siden 2014 har statens driftsbevilgninger til institusjonene økt med 700 millioner, hvor 600 millioner har gått til Nasjonalmuseet. Pilotordningen med utstillingshonorar, som sikrer at kunstnere som stiller ut ved offentlig støttede institusjoner får betalt for arbeidet de gjør, er til sammenlikning på 9 millioner.
Kulturrådet bidrar til at det skapes kunst av høy kvalitet som når ut over hele landet, og både rådet og fagutvalgene nyter høy tillit med sin fagfellevurdering og jevnlige utskiftning av medlemmene. Det siste året har det blitt satt i gang strukturelle endringer av Norsk Kulturråd som har skapt bekymring hos både kunstnere og mange kunstinstitusjoner. Den visuelle kunsten står ribbet tilbake med bare 8,6% av avsetningen i kulturfondet og feltet er overmodent for både nye tiltak og en satsing på de underfinansierte eksisterende ordningene.
 
Det er nødvendig med en offensiv kunstnerpolitikk for å bedre kunstneres inntekter og levekår. Forutsetningen for en bred rekruttering til kunstneryrket fra hele befolkningen er at alle får mulighet på bakgrunn av egnethet og vilje, ikke sosial og økonomisk bakgrunn.
 
Det blir mulighet til å stille spørsmål direkte til politikerne for å høre hva partiene sier om hvordan de skal støtte opp under et levende kunstmiljø.