Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Christina Bruland

Christina Brulands kunstnerskap dreier seg om hennes interesse for språk, samt menneskers iboende behov for å kommunisere med hverandre og omverdenen. I de siste årene har Bruland hovedsakelig undersøkt tegnspråk og visualisering av auditive former for kommunikasjon. 

I utstillingen Form For Fortelling på BOA, fordyper Bruland seg i det flyktige og spontane språket. De ikke-nedskrevne ordene beveger seg blant de alltid tilstedeværende bakgrunnslydene, og sammen danner de nye, sammensatte språkbilder sekund etter sekund. Disse ordene kan både formidles på talespråk og på tegnspråk, de kan snakkes, ropes og synges. Bruland jobber med måter å «fange» ordene på, og holde dem fast, slik at de blir håndfaste former. 
I Form For Fortelling presenteres tekstilarbeider, skulpturer og lydverk. Tekstilarbeidenes motiv henviser til talende stemmer, mens arbeidenes taktilitet refererer til stemmens startpunkt: kroppen. I skulpturer av gips skimtes avtrykk av hender, som stivnede utsagn på tegnspråk. Disse fysiske elementene flettes sammen med to lydverk som ligger som et teppe over utstillingsrommene og knytter arbeidene sammen til en enhet.

Christina Bruland (født 1983, Drøbak) bor og jobber i Oslo. Bruland fullførte sin mastergrad ved Kunstakademiet i Oslo i 2017, med semester ved Akademie der Bildende Künste München og Kunsthögskolan i Malmö. Bruland har også en bachelorgrad i tegnspråk og tolking fra Universitetet i Oslo. 
Utvalgte utstillinger: 2019 Hildelund Konstfestival, Västra Ämtervik, SVE, 2017 Quality Time, Kunstverein München, GER, 2016 Cosmic Latte, Rogaland Kunstsenter, Stavanger, NOR, 2014 Faces, Surfaces and Interfaces (…), Goethe- Institut, New York, US.

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BO er støttet av Kulturdirektoratet og Oslo kommune.

BO – Billedkunstnerne i Oslo © 2021.  Nettside av Medienor AS