Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Bli medlem av BO

BO, billedkunstnerne i Oslo er en distriktsorganisasjon underlagt NBK, Norske billedkunstnere. Medlemskap i BO er derfor knyttet opp mot medlemskap i NBK og man må betale kontingent til begge.  BO jobber for å bedre kunstnernes vilkår Oslo og er rettet mot kunstnere som er bosatt i Oslo eller har sterk tilknytning til Oslo.

Bildende Kunstnere i Akershus ( BKA ) er alternativet om du er bosatt i Akershus.

650 kr

Medlemskap i BO /årlig

1700 kr

Medlemskap i NBK/årlig

Opptakskriteriene

Opptak til distriktsorganisasjonene tilsluttet Norske billedkunstnere skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formal- og realkompetanse. Kriteriene for medlemskap har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. Søkeren må derfor ha gjennomført høyere utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis dokumentere et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på mastergradsnivå.

Er du alt medlem av NBK ? Da trenger du ikke sende inn en søknad.  Du kan ta direkte kontakt med NBK og be om å bli medlem av BO, eller sende en mail til post@billedkunstnerneioslo.no .

Har du mastergrad i kunst fra Norden, så kan du sende dokumentasjon på mail til post@billedkunstnerneioslo.no for enkel behandling 

Medlemskap tilbys etter en skjønnsmessig vurdering av søkerens kompetanse i forhold til følgende kriterier:

Krav til søknaden

​Vi ønsker all informasjon samlet i et dokument i PDF- format.
fornavn.etternavn.medlemsoknad.pdf.

Søknad skal inneholde CV med relevant informasjon og eventuelle linker til annen relevant dokumentasjon om utstillinger og utdanning. Bilder av maks 10 stk arbeider. Lyd og videoarbeider kan linkes til Vimeo eller lingnende, link til egen hjemmeside hvis du har, samt annen relevant dokumentasjon. Vi oppfordrer alle til å lese utfyllende beskrivelser av vilkår og kriterier nøye før utfylling.  

Juryen består av BOs Kunstneriske Råd.

Medlemskap i BO

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BO er en del av Kunst i Kvadraturen og er støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten

BOA – Billedkunstnerne i Oslo og Akershus © 2021.  Nettside av Medienor AS