Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Anastasia Vepreva

Anastasia Vepreva er en anerkjent kunstner, kurator og kunstkritiker bosatt i St.Petersburg og BOA hadde gleden av å vise separatutstillingen “Dead Care”.

Utstillingen består til dels av tegninger som ble til under Covid 19- isolasjonen tidlig i  2020,  og som nå for første gang vises for publikum.  De døde,  særlig de som har blitt utsatt for fiendtlige handlinger og er ofre for undertrykkelse og vold, strippes ofte for menneskelig verdighet og identitet i det politiske spillets gang. For å rette på dette vil Vepreva skape et utopisk tilfluktssted der ofrene kan finne fred, fjernt fra de konkrete massegravene de faktisk ligger i. I vår verden finnes det millioner av uidentifiserte kropper i massegraver, eller levninger av mennesker som simpelthen ligger spredt rundt  i skoger og marker. Der ligger de anonyme i hauger og  blandet – de som tilhører noen og de som ikke tilhører noen – ofre for undertrykkelse og deres voktere,  sivile og soldater. Denne “haugen” vokser stadig. Krigen slutter når den siste soldaten er gravlagt heter det –  men våre kriger synes aldri å ende, de raser utenfor og innenfor grensen, mot fremmede  og blant våre egne. I St.Petersburg er det forbudt å sette opp minneplaketter for de undertrykte, i Sandarmokh er det forbudt å undersøke massegraver, og studenter og intellektuelle blir arrestert på grunnlag av falske  beskyldninger,  som i tilfellet med historikeren Yuri Dmitriev. Alt dette er vår sørgelige hverdag hvor til med døde mennesker gudløst utnyttes for å skape politisk gevinst. Utstillingen er todelt, i den første delen møter publikum de som Vepreva kaller  Guardians of the Dead, – det er helter, både i menneske-  og dyreskikkelse, bildene er hentet fra fotografier fra første verdenskrig. De bærer de første prototypene av gassmasker som ble utviklet som konsekvens av de massive angrepene med sennepsgass. I den andre delen befinner vi oss i en grav eller i en himmel, der de døde hentet ut fra massegravene endelig sover i hver sin seng med nyvunnet ro.  

Denne delen av utstillingen er en kunstnerisk reaksjon og ønsket botemiddel på situasjonen. Det skapes et rom der de døde ofrene  liksom flyter fritt rundt og  der de har lagt bak seg den harde lidelsen og der de igjen kan se solen og horisonten

Utstillingen er kuratert av Glafira Severianova. 

Foto: Adrian Bugge og Anastasia Vepreva

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BO er støttet av Kulturdirektoratet og Oslo kommune.

BO – Billedkunstnerne i Oslo © 2021.  Nettside av Medienor AS