Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Amir Asgharnejad

Spor av den metaforiske koblingen mellom føtter og ætt ligger latent i språket: vi går i hverandres fotspor, følger slekters gang og har store sko å fylle. Denne pussige språklige forbindelsen utgjør utgangspunktet for Amir Asgharnejads Daddy’s shoes.

Utstillingen er femte kapittel i Asgharnejads pågående prosjekt Oppvekstromanen maleriene, min kamp hvor han skildrer sitt eget liv med freudiansk (og tidvis noe ironisk) lupe. I Daddy’s shoes er det forholdet mellom kunstneren og hans egen far som står i sentrum – en historie om to menn, fra ulike generasjoner, som blir voksne i helt forskjellige kontekster og som sliter med å forstå hverandre. 
Daddy’s shoes undersøker den kulturelle kløften som kan oppstå når en familie må snu alt på hodet å bosette seg i et nytt land. Hvordan bygger man et nytt liv, hver for seg og sammen? Og hvordan forholder man seg til hverandres traumer?

Utover en rekke nye malerier består utstillingen også av skulpturer og et videoverk som kunstneren har skapt i samarbeid med sin søster og kunstner Anahita Alebouyeh. Videoverket har premiere på åpningsdagen kl 19:00.
 
Amir Asgharnejad (f. 1985) er en kunstner, skuespiller og komiker. Han er født Iran, hvor han tilbrakte sine første år før familien flyktet til Norge, hvor da først bosatte seg i Trondheim før de endte opp i Kristiansand. Asgharnejad har en master i billedkunst fra Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han har hatt soloutstilling på Agder kunstsenter, og vist arbeider på Høstutstillingen, BO og Arteriet.

Utstillingen Daddy’s Shoes er muliggjort med støtte fra Fond for lyd og bilde og Kulturrådet.

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BO er støttet av Kulturdirektoratet og Oslo kommune.

BO – Billedkunstnerne i Oslo © 2021.  Nettside av Medienor AS