Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Akershus

Akershus er en av Norges raskest voksende fylker og her bygges det nå mange nye kommunale bygg.  BOA er spesielt opptatt av å styrke den kommunale bruken av kunst i offentlig rom/bygg. Vi har gjennomført en kartlegging av kunst i offentlig bygg/rom i Akershus-kommunene, og holdt flere konferanser omkring tema. Dette arbeidet fortsetter vi med og legger trykk på de store vekstkommunene rundt Oslo. Vi ønsker også å styrke kunstnerøkonomien i regionen ved opprettelser av nye stipender.

BOA jobber for:
  1. Kunst i offentlig bygg/rom: der ønsker vi  å påvirke kommuner i Akershus til å vedta kunstordninger der minimum én prosent av byggekostnader blir satt av til kunstprosjekter, alternativt 0,5 % av hele det kommunale investeringsbudsjettet.

  2. Utvikling av nye arenaer for kunst, eksempelvis  arrangerer vi festivalen STED SØKER KUNST i  Ski kommune. 

  3. DKS – vi ser at dagsatsen for å jobbe i den kulturelle skolesekken trues etter at de enkelte kommunene har overtatt ansvaret. Satsen som har ligget på 3760 kroner per dag,  må ikke forhandles ned av den enkelte kommune.
    Vi oppfordrer våre medlemmer til ikke å godta lavere sats.  

  4. Vi jobber for at kunstfaglig kompetanse blir utnyttet i utviklingen av kulturplaner, og i planlegging av kunst i offentlig rom i kommunene. 

  5. Vi jobber også for at Akershus Fylkeskommune samt alle tilknyttede kommuner oppretter stipendordninger for kunstnere. 

Har du innspill til hva BOA skal jobbe for i ​ Akershus? del det med oss her

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@b-oa.no
Tlf. 41 313 190

BOA er en del av Kunst i Kvadraturen og er støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten

BOA – Billedkunstnerne i Oslo og Akershus © 2021.  Nettside av Medienor AS