Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Ahmed Umar

Årtier med krig, korrupsjon og politisk islam, har hatt en enorm påvirkning på det sudanesiske samfunnet og måten det ser på sin egen kultur og historie. Hedenske tradisjoner anses nå for å være blasfemiske, og er derfor forbudt. 

 

Bruk av ulike gjenstander for beskyttelse innen religiøs praksis, som amuletter eller Hijabs, er en slik tradisjon som ikke lenger er tillatt. I det klassiske arabiske språket betyr begrepet Hijab å beskytte, skjule eller dekke. Avhengig av geografisk plassering og religiøs kontekst innen den islamske verden, anvendes begrepet imidlertid også om religiøse gjenstander brukt som beskyttelse mot fysiske og spirituelle farer. Den vanligste formen for Hijab er en bønn skrevet på et stykke papir, som deretter rulles eller brettes og puttes i en lærveske. Hijabene er utelukkende laget av religiøse figurer, lokalt betegnet som «Fikier».

 

Utstillingen viser blant annet innholdet i en Hijab datert tilbake til 1890. Det britiske koloniveldets arkiver viser at denne ble ansett for å være uekte eller falsk, på bakgrunn av at den ble laget av en analfabet som utgav seg for å være en Fiki. Analfabetisme hindrer imidlertid ikke noens evne til å bli en Fiki, i følge sudanesiske tradisjoner!

Umars arbeider er influert av hans oppvekst i Sudan, og tematiserer kontrasten mellom et religiøst og tradisjonsbasert samfunn og det sekulære samfunnet kunstneren nå er en del av. Kunstneren gjør bruk av elementer fra sudanske kunsthåndverkstradisjoner og hellige skrifter såvel som skandinavisk design. Arbeidene balanserer ofte mellom det private og universelle i møtet med tilskueren, og Umar ønsker å skape debatt omkring temaer som identitet, autoritet, seksualitet, kunst og depresjon, og søker samtidig å lege egne sår.

 

Gjennom medier som keramikk, smykker, performance, fotografi og klesdesign, utforsker Ahmed Umar (f.1988) spørsmål relatert til tradisjoner, ritualer, autoritet, kulturelle verdier, religion og personlig historie. Umar har en variert bakgrunn både fra grafikk og keramikk, og ble uteksaminert med MA i visuell kunst, avdeling for kunst og håndverk ved KHIO i 2016. Siden dette har kunstneren deltatt i en rekke utstillinger og kunstrelaterte eventer i inn og utland. Han har motatt debutantprisen fra Kunsthandverk17, Kulturrådets treårige arbeidsstipend (2018-2020), samt Scheiblers kunsthåndverkpris for 2018. Hans arbeider er innkjøpt av Drammens museum for kunst og kulturhistorie, og Oslo kommunes kunstsamling.

Ahmed Umar er basert i Oslo.

 

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BO er støttet av Kulturdirektoratet og Oslo kommune.

BO – Billedkunstnerne i Oslo © 2021.  Nettside av Medienor AS